Skip to main content

RTV NOF heeft recent Marc Mulder geïnterviewd over de aanhoudende personeelstekorten op de arbeidsmarkt. In de bouw is het tekort nog nooit zo hoog geweest.

Met name aan installatiemonteurs is een schrijnend gebrek. Ze vroegen zich bij de streekomroep af hoe je daar als installatiebedrijf mee omgaat.

Bij Pranger-Rosier Installaties in Dokkum volgen ze meerdere sporen in de strijd tegen de aanhoudende personeelskrapte, maar ook in gezamenlijkheid.

“We hawwe mei in oantal Fryske ynstallateurs in fakoplieding by it ROC. Sa binne der allegear gearwurkingen om minsken binnen te heljen”.

Mulder denkt dat in de nabije toekomst niet snel iets gaat veranderen, behalve dan de salariëring van de schaarse vaklui, die naar Mulders verwachting zal toenemen.

“We sitte noch wol tritich jier yn dy enerzjytransysje en miskien wol langer. Dêr ha we in ôfgryslik soad minsken foar nedich en ek tûke minsken om al dy technyk yn de loft te hâlden. Ik tink dat it foar de kommende jierren echt in serieus probleem bliuwt.”

RTV NOF, Online, 7 maart 2024

Marc Mulder is lid van de stuurgroep Technicus Smart Energy, de hierboven genoemde vakopleiding. Hieronder het uitgezonden interview.

Lees ook het gehele interview op de website van RTV NOF

Close Menu

Wow wat een leuke opleiding!

Over Technicus Smart Energy

De opleiding Technicus Smart Energy is in samenwerking met Firda en installatiebedrijven uit de regio ontwikkeld.

De stuurgroep is bereikbaar via e-mail op:
info@technicus-smart-energy.nl